Jiří Hrádek
Zákupy, Nábřežní 122
mobil: +420 737 466 806
email: hradekjiri@seznam.cz

Zemní výkopové práce

Za pomoci našich strojů provádíme těžbu zeminy, výkopy pro inženýrské sítě a pokládka, přípravné práce pro stavby, zářezy do strání, zásypy i jiné terénní úprav.
 

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_
Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_

Pic_